Ana Sayfa / Teknolojik Danışmanlık-Eğitim

Teknolojik Danışmanlık-Eğitim

Tedarik Ettiğiniz Teknolojik Ürünler Doğru Tercihler mi ?

Kurum, kuruluş ve İşletmeler bilgi işlem ürünlerine yapacakları yatırımlarda, doğru ürünün seçimi, temini ve yapılandırma için konularında uzman iş ortaklarına ihtiyaç duyarlar. YıldızNet, projelendirme, satın alma, yapılandırma ve yönetim safhalarında destek sağlamakta ve işin sürekliliği için kullanıcılara gerekli eğitimleri vermektedir.

  • İhtiyaçların Tespiti
  • Doğru Yazılım ve Donanım Ürünlerinin Seçimi
  • İşleyen Sisteme Entegrasyonu
  • Gereksiz Maliyet Oluşumunun Önlenmesi
  • Kaynak Transferi Sayesinde Büyüme
  • Sürekliliği için Eğitim
Bilgi İçin

Teknolojik Danışmanlık Ve Eğitim

İyi analiz edilmeden temin edilen donanım ve yazılım ürünleri işletmedeki işleyişi negatif yönde etkilemekte ve verimliliği düşürmektedir. İlerleyen zamanda yapılan yatırım bir kenara terk edilerek eski düzende işleyişe devam edilmek zorunda kalınabilmektedir. Bu durum işletmelerde zaman ve maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu saydığımız olumsuz durumların oluşmaması için isteklerin ve sorunların doğru analiz edilmesi, bu analiz sonucunda doğru ürünlerin tespit edilip entegrasyonun sağlanması, sürekliliğin sağlanması için kullanıcıların kendi alanlarında kısımları için detaylı eğitim almaları gerekmektedir. Yıldıznet tüm bu süreçleri analiz ederek en etkin çözümleri sunmaktadır.

İşletme için doğru ürünler belirlenip, doğru yapılandırma ile performans kaybı yaşamadan erişiminizi sağlayabilirsiniz.